YKVN tư vấn luật Việt Nam cho Swire Beverage Holdings trong giao dịch mua lại các nhà máy đóng chai Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia

8 Tháng 8, 2022

Hợp tác với Slaughter & May, YKVN là bên tư vấn luật Việt Nam cho Swire Beverage Holdings Limited, một công ty con của Swire Pacific Limited, trong giao dịch mua lại các nhà máy đóng chai Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia trị giá 1,015 triệu đô la Mỹ.

Giao dịch này là một phần trong kế hoạch mở rộng lĩnh vực đồ uống của Swire Pacific Group tại khu vực Đông Nam Á (Việt Nam và Campuchia). Giao dịch bao gồm ba nhà máy đóng chai tại Việt Nam (và một nhà máy tại Campuchia).

Nhóm luật sư YKVN tư vấn trong giao dịch do luật sư thành viên Trương Nhật Quang làm trưởng nhóm.

Xem thêm thông tin về giao dịch này tại đây.

Hình ảnh: Quảng cáo Coca-Cola tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam © AP

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt