ESG tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương | Slaughter and May | 2023

  • 2023
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Luật sư Thành viên Nguyễn Văn Hải và Luật sư Cố vấn Krissen Pillay trình bày tổng quan về phạm vi pháp lý của báo cáo ESG, kế hoạch chuyển đổi và quảng cáo xanh (greenwashing) ở Việt Nam trong ấn phẩm “ESG tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Ấn phẩm này sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ bối cảnh pháp lý ESG hiện tại ở 16 vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (bao gồm phân biệt quy định bắt buộc và không bắt buộc), đồng thời nắm bắt được những điểm chung và hướng đi trong khu vực liên quan đến ba chủ đề chính này.

Ấn phẩm là sự hợp tác giữa Slaughter and May và các hãng luật độc lập hàng đầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Nội dung:

  • Giới thiệu
  • Các chủ đề và quan sát chính trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
  • Hỏi & Đáp theo vùng lãnh thổ
  • Thuật ngữ
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt