Covid – 19 và Bất Khả Kháng Theo Pháp Luật Việt Nam và Áp Dụng Trong Lĩnh Vực Dược

  • 2020
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Hoạt động kinh doanh đã dần chậm lại kể từ khi những dấu hiện ban đầu của dịch bệnh được phát hiện và lây lan tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy nhiên, các hành động trên đặt ra một số vấn đề cho các công ty dược đa quốc gia về việc thực hiện các nghĩa vụ tương ứng trong hợp đồng, đặc biệt là việc nhập khẩu và đấu thầu thuốc vì khoảng 80% thuốc được tiêu thụ tại thị trường tại Việt Nam xuất xứ từ các nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 trên thế giới (như Mỹ, Ý, Pháp, Nhật Bản, v.v.).

Bản tin cập nhật về Covid-19 này làm rõ việc dịch bệnh Covid-19 có thể cấu thành Sự kiện Bất khả kháng theo pháp luật Việt Nam hay không, theo đó trọng tâm cụ thể là Ngành Dược.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt