Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN 2024 bắt đầu nhận hồ sơ

8 Tháng 3, 2024

Các bạn sinh viên thân mến,

Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN thường niên dành cho sinh viên luật đã bắt đầu nhận hồ sơ cho năm 2024.

Sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo luật hợp lệ vui lòng nộp hồ sơ xin cấp học bổng về địa chỉ thư điện tử scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với khu vực Hà Nội) hoặc scholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh), trước 22:00 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Để biết thêm chi tiết về Chương trình Học bổng YKVN 2024, các điều kiện và quy trình xét học bổng, vui lòng tham khảo bản Kế hoạch Học bổng YKVN 2024.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt