Chương Việt Nam | Tài Trợ Doanh Nghiệp | Chambers 2019 – Ấn bản lần thứ 2

  • 2019
  • English

Tóm tắt

Nền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể trong những thập kỷ qua. Song song với sự phát triển của đất nước, các khoản đầu tư khổng lồ đã được thực hiện, nhằm vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực năng lượng của đất nước, tạo nên tính năng động và linh hoạt cho thị trường vốn và tài trợ dự án, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho nhu cầu đầu tư đang gia tăng. Các Luật sư thành viên của YKVN là luật sư Vũ Dũng và Hằng Nguyễn cùng các luật sư cộng sự Hà Trần và Nam Trần trình bày quan điểm từ góc độ pháp lý và người hành nghề luật tại Mục Pháp luật Việt Nam và Thực tiễn áp dụng, Project Finance 2019 Panorama (ấn bản lần thứ 2) do Chambers and Partners phát hành.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt