Cập Nhật Thông Tin Hoàn Tất Giao Dịch: YKVN tư vấn cho công ty dẫn đầu ngành bao bì Việt Nam Nhựa Duy Tân trong giao dịch bán 70% cổ phần cho SCG của Thái Lan

 

Tiếp nối thông tin được đăng tải vào tháng 3 năm 2021, YKVN hân hạnh thông báo giao dịch đã được hoàn tất thành công vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 với giá trị báo cáo công khai lên đến 6.400 tỷ đồng (tương đương 278 triệu USD).

Đây là một giao dịch mua bán sáp nhập mang tính bước ngoặt tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Khoảng thời gian để hoàn tất giao dịch là gần năm tháng do đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 thứ 4 nghiêm trọng nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhiều biện pháp hạn chế, phong tỏa nghiêm ngặt được chính quyền thành phố áp dụng đã tạo ra những thách thức cho bên bán trong việc đáp ứng các yêu cầu của bên mua và hoàn thành các điều kiện tiên quyết. Đây là tình huống chưa từng có tiền lệ, từ đó các luật sư của YKVN đã có những trải nghiệm tác nghiệp đặc biệt trong quá trình hoàn tất giao dịch,” ông Vũ Dũng, Luật Sư Thành Viên của YKVN cho biết.

Nhóm luật sư YKVN do luật sư Vũ Dũng (Luật Sư Thành Viên) dẫn đầu, được hỗ trợ bởi nhóm luật sư bao gồm luật sư Lê Thị Lộc (Luật Sư Thành Viên), luật sư Vũ Mai Trâm (Luật Sư Cộng Sự Cấp Cao), luật sư Phạm Thị Hương (Luật Sư Cộng Sự), luật sư Nguyễn Đình Thức (Luật Sư Cộng Sự), và Nguyễn Trịnh Thanh Hà (Trợ Lý Luật Sư).

YKVN đại diện với tư cách là bên tư vấn luật Việt Nam cho các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân (“Duy Tân”) liên quan đến giao dịch bán 70% cổ phần tại Duy Tân cho SCG Packaging Public Company Limited (“SCGP”), một công ty con của Siam Cement Public Company Limited.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

(Nguồn ảnh: SCG)

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt