Các Luật Sư Thành Viên YKVN Được Bổ Nhiệm Vào Ban Trọng Tài của SIAC, VIAC và KCAB

28 Tháng 11, 2023

Luật sư Trương Trọng Nghĩa và Lưu Tiến Dũng gần đây đã vinh dự được bổ nhiệm vào ban trọng tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (SIAC) và luật sư Đỗ Khôi Nguyên được bổ nhiệm vào ban trọng tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Với các bổ nhiệm trong lần này, YKVN hiện có ba luật sư thành viên thuộc ban trọng tài của SIAC, bốn luật sư thành viên thuộc ban trọng tài của VIAC và một luật sư thành viên thuộc ban trọng tài của Ủy Ban Trọng Tài Thương Mại Hàn Quốc (KCAB). 

Ngoài việc bổ nhiệm luật sư Lưu Tiến Dũng và Trương Trọng Nghĩa, hai luật sư khác của YKVN vẫn tiếp tục đóng góp cho SIAC. Luật sư Đặng Khải Minh đã được tái bổ nhiệm vào Tòa Trọng Tài SIAC nhiệm kỳ thứ ba, và luật sư Phạm Minh Thắng được tái bổ nhiệm vào Hội Đồng Trọng Tài Trẻ SIAC (YSIAC) nhiệm kỳ thứ hai. Hiện tại, bốn luật sư của YKVN đang hoạt động trong ban trọng tài của VIAC gồm có luật sư Trương Trọng Nghĩa, Lưu Tiến Dũng, Trương Nhật Quang và Đỗ Khôi Nguyên. Luật sư Đặng Khải Minh cũng là thành viên của Ủy ban Trọng Tài Quốc tế KCAB. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt