Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam: Liệu các quy định mới được đề xuất để thúc đẩy hay kiểm soát chặt chẽ hơn sự phát triển của thị trường?

Khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng một doanh nghiệp cắt tóc, gội đầu địa phương với vốn chủ sở hữu 20 tỷ VND (dưới 1 triệu USD) đã huy động được 738 tỷ VND (32,4 triệu USD) [...]