Pháp Luật Về Hợp Đồng – Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản (2020)

  • 2020
  • Tiếng Việt

Tóm tắt

Với trên 25 năm kinh nghiệm từ hoạt động tư vấn trong các giao dịch, Luật Sư Điều Hành YKVN, Trương Nhật Quang đã biên soạn ấn phẩm “Pháp Luật Về Hợp Đồng – Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản”.

Ấn phẩm trải dài trong gần 900 trang này cung cấp những kiến thức về các vấn đề pháp lý cơ bản từ góc độ lý luận và thực tiễn cho những người hành nghề luật trong quá trình thực hiện các giao dịch tại Việt Nam.

Đây là cuốn sách đầu tiên và duy nhất bằng tiếng Việt nghiên cứu một cách có hệ thống và cung cấp những kiến thức chuyên môn sâu rộng về tất cả các khía cạnh của pháp luật về hợp đồng tại Việt Nam, tập trung vào các giao dịch tài chính và mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Cuốn sách phân tích các vấn đề liên quan đến (i) giao kết hợp đồng; (ii) hiệu lực hợp đồng; (iii) nội dung hợp đồng; (iv) vi phạm hợp đồng và biện pháp khắc phục; (v) miễn trừ trách nhiệm; (vi) chuyển giao quyền và nghĩa vụ; (vii) quyền của bên thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của bên thứ ba; và (viii) nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đây là cuốn sách duy nhất trình bày các vấn đề liên quan đến pháp luật về hợp đồng cả từ góc độ lý thuyết và thực tế. Ngoài việc phân tích các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, cuốn sách còn đưa ra nội dung phân tích đối với các án lệ cũng như các bản án.

Đây là cuốn sách giúp các luật sư hành nghề có thể tham khảo khi tư vấn trong các giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt